• شیر پیسوار قطعه ای برای کنترل آب در لوله کشی است . این شیر یک راه ورود و یک راه خروج برای آب دارد که با وجود یک دسته جریان آب را میتوانید قطع و وصل کنید یا اینکه فشار خروجی را تنظیم کنید .
  • نکته مثبت شیر این است که اگر نیاز باشد جریان آب یک بخش را قطع کنیم نیاز نیست کل آب ساختمان را قطع کنیم و میتوان با استفاده از دسته ی شیر  آن را ببندیم .
  • شیر پیسوار یکی از مهم ترین لوازم محصولات ساختمانی و بهداشتی است که به لوله های آب سرد و گرم وصل میشود . برای لوله آب های سرد و گرم شیر های جداگانه ای به کار میرود . و برای شیر روشویی ، فلاشتانک ، توالت فرنگی و… استفاده میشود .