هود توکار بهتر است یا هود روکار ؟

هود توکار بخریم یا هود روکار ؟